Gezinscoaching door systemisch werken

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek binnen het gezin. Onderlinge verhoudingen en afstand tussen familieleden worden zichtbaar. Op een eenvoudige en snelle manier wordt duidelijk waar belemmeringen of hardnekkige patronen zitten die je met elkaar in stand houdt.

Patronen in het gezin doorbreken

Je maakt je zorgen over één van je kinderen of over jouw gezin. Eén van jouw kinderen vertoont gedrag waar jij, het kind of broertjes of zusjes hinder van hebben of zich aan storen.

Herken je dit?

  • Je kind is snel boos en moeilijk te kalmeren
  • je kind vraagt continu (negatieve) aandacht
  • je kind slaapt slecht
  • je kind kan slecht zelfstandig spelen
  • je kind lijkt niet op te willen groeien
  • je kind is erg verlegen of bang

Het kan ook zijn dat jouw kinderen veel ruzie hebben en dat zij negatief gedrag met elkaar in stand houden. Er kunnen heel, veel redenen zijn waarom jij je zorgen maakt.

Misschien herken je een deel van het gedrag van je kind wel vanuit jouw eigen kindertijd?

Herken jij je kind of gezin in wat ik heb omschreven? Dan kan systemisch werken mogelijk iets voor jou en jouw gezin betekenen!

 Systemisch werken is een vorm van gezin coaching waarbij ik op een eenvoudige manier patronen binnen je gezin zichtbaar krijg. Vaak hebben deze patronen een herkomst die voortkomt uit jouw eigen familiegeschiedenis. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek binnen het gezin. Onderlinge verhoudingen en afstand tussen familieleden worden zichtbaar. Op een eenvoudige en snelle manier wordt duidelijk waar belemmeringen of hardnekkige patronen zitten die je met elkaar in stand houdt. Door te zien wat je met elkaar doet, ontstaat er ruimte en inzicht in hoe je als gezin, met een klein verschil een heel andere dynamiek kunt krijgen in de omgang met elkaar. Dat zichtbaar maken lost vaak spanningen op en geeft letterlijk lucht. Zowel voor het kind waar jij je zorgen over hebt als voor andere gezinsleden. 

 

In de basis zijn kinderen grenzeloos loyaal aan hun ouders.
Zelfs als ze afwijkend of lastig gedrag vertonen, zit daar onbewust iets onder dat er op gericht is aandacht te krijgen voor datgene wat niet klopt. Spanningen bij één van de ouders, onverwerkte of onbesproken zaken in de familie pikken kinderen eenvoudig op. Dat kan leiden tot afwijkend of passief gedrag en zelfs tot weerstand. Op deze manier kunnen deze kinderen daarmee de zorgen en het ongenoegen van hun ouders, opvoeders en leraren oproepen.
Het is niet altijd makkelijk om dit gedrag te begrijpen. Als wij met een systemische blik naar de gehele familie van het kind kijken, krijgen we zicht op de onbewuste pogingen van het kind om iets op te lossen voor de ouders en de hele familie.

Ben je benieuwd of ik je kind en je gezin kan helpen? Neem gerust contact met me op.